Self service management systemen

Certificaat nodig

Wij begeleiden bedrijven bij het opzetten, implementeren en onderhouden van managementsysteem. Het doel is om een certificaat te halen. Alle bedrijven die willen of moeten voldoen aan een bepaalde norm of richtlijn kunnen bij ons terecht. We hebben het dan vooral over de ISO 9001, ISO 27001, ISO 14001 en VCA. Klik hier voor meer informatie over hoe je een certificaat realiseert.

Trainingen

We geven regelmatig normkennis trainingen. Dit kan incompany of via open inschrijvingen. Bij alle trainingen behandelen de norm of richtlijn, kijken we naar interpretatiemogelijkheden en geven we praktische tips. Klik hier voor het totale aanbod.

Veiligheidskundige ondersteuning

Waarschijnlijk is er binnen jouw bedrijf veel aandacht voor veiligheid, een onderwerp dat iedereen belangrijk vindt. Helaas gebeuren er jaarlijks in Nederland nog (te)veel ongevallen op de werkvloer. Daarom is aandacht voor veiligheidsbewustzijn van belang. Bijvoorbeeld door het opstellen van een RI&E of door het laten uitvoeren van een werkplekinspectie. Bij een werkplekinspectie bezoekt één van onze veiligheidskundigen de werkplek en kijkt daarbij naar verschillende veiligheidsaspecten. De geconstateerde punten worden gecommuniceerd met het bedrijf en kunnen behandeld worden bij presentaties, vergaderingen of toolboxmeetingen. Meer weten over werkplekinspecties of het opstellen of updaten van een RI&E door een veiligheidskundige? Menno en Jeroen kunnen je er alles over vertellen. Neem gerust contact met ons op.

Meer weten? Klik hieronder of neem direct contact op > 

Het doel van de ISO 9001 is het opzetten en onderhouden van een kwaliteitsmanagementsysteem. De ISO 9001 richt zich vooral op het voldoen aan wensen en eisen van stakeholders (belanghebbenden), procesbeheersing, klanttevredenheid, risicobeheersing en structureel verbeteren. De ISO 9001 is een managementsysteem waar elke organisatie zijn voordeel mee kan doen.

Aanpak

We sturen je digitaal alles wat je nodig hebt, gedocumenteerde informatie en formulieren. Wij maken dit niet voor je op maat, maar daar ga je zelf mee aan de slag. Dit heeft twee voordelen:

 • Het is goedkoper
 • Door er zelf mee aan de slag te gaan weet je er meer van

Daarna gaan we jou en (een aantal van) je mensen trainen.

 • We leggen de norm uit
 • We gaan oefeningen doen
 • We bespreken de resultaten
 • Na afloop krijg je de PowerPoint, waardoor je hele kwaliteitssysteem compleet is

Hierdoor is het ISO 9001 systeem echt geïmplementeerd binnen je bedrijf en wij garanderen je dat je voldoet aan alle eisen en het certificaat binnen handbereik hebt.

Duur en kosten

Het hele traject zal ongeveer 3 maanden in beslag nemen. De tijd die je zelf moet besteden aan de formulieren zal ongeveer 2 dagen zijn.
De workshop duurt 2 tot 4 halve dagen (dit hangt af van de grootte van de groep), met telkens 2 weken ertussen. Het minimum aantal deelnemers is 2, het maximum is 15. Tussendoor moet je nog wat tijd nemen voor de oefeningen, in totaal ongeveer 1 dag per persoon.

De formulieren en documentatie zijn gratis.

De workshop kost 599,- per persoon voor de eerste twee deelnemers. Elke volgende deelnemer kost 245- per persoon.

Mocht je daarna nog advies of assistentie nodig hebben, dan kan dat natuurlijk altijd. We schakelen dan over op een uurtarief van 100,-.
Als we naar jou reizen, vragen we 0,35 per kilometer, waarvan 0,05 wordt gedoneerd naar Trees for all.

VCA staat voor VGM (Veiligheid, Gezondheid en Milieu) Checklist Aannemers en heeft betrekking op veilig uitvoeren van werkzaamheden op de werkplek. Vaak wordt een VCA certificaat geëist door de opdrachtgever of bij aanbestedingen, maar een goed werkend veiligheidssysteem zorgt ook voor minder ongevallen.

Wij hebben voornamelijk ervaring met VCA* en VCA**:

 • VCA*: (1 ster) is gericht op de directe beheersing van VGM tijdens het uitvoeren van werkzaamheden op de werkvloer. Onderaannemers hebben meestal een VCA* certificaat.
 • VCA** (2 sterren) is breder. Net als de VCA* richt het zich op de directe beheersing van VGM, én op de VGM structuur zoals beleid en management. Hoofdaannemers hebben meestal een VCA** certificaat.

Overgangsregeling

Na 2 oktober 2021 zijn certificaten volgens de 2008/5.1 versie niet meer geldig. Tot die tijd geldt een overgangsregeling om bedrijven voldoende tijd te geven om over te stappen naar de nieuwe versie.

Aanpak

We sturen je digitaal alles wat je nodig hebt, handboek en formulieren. Wij maken dit niet voor je op maat, maar daar ga je zelf mee aan de slag. Dit heeft twee voordelen:

 • Het is goedkoper
 • Door er zelf mee aan de slag te gaan weet je er meer van

Daarna gaan we jou en (een aantal van) je mensen trainen.

 • We leggen de richtlijn uit
 • We gaan oefeningen doen
 • We bespreken de resultaten
 • Na afloop krijg je de PowerPoint, waardoor je hele veiligheidssysteem compleet is

Hierdoor is het VCA systeem echt geïmplementeerd binnen je bedrijf en wij garanderen je dat je voldoet aan alle eisen en het certificaat binnen handbereik hebt.

Duur en kosten

Het hele traject zal ongeveer 3 maanden in beslag nemen. De tijd die je zelf moet besteden aan de formulieren zal ongeveer 3 dagen zijn.
De workshop duurt 2 tot 4 halve dagen (dit hangt af van de grootte van de groep en of het om VCA* of VCA** gaat), met telkens 2 weken ertussen. Het minimum aantal deelnemers is 2, het maximum is 15. Tussendoor moet je nog wat tijd nemen voor de oefeningen, in totaal ongeveer 1 dag per persoon.

De formulieren en documentatie zijn gratis.

De workshop kost 599,- per persoon voor de eerste twee deelnemers. Elke volgende deelnemer kost 245,- per persoon.

Mocht je daarna nog advies of assistentie nodig hebben, dan kan dat natuurlijk altijd. We schakelen dan over op een uurtarief van 100,-.
Als we naar jou reizen, vragen we 0,35 per kilometer, waarvan 0,05 wordt gedoneerd naar Trees for all.

De ISO 27001 is de internationale norm voor informatiebeveiliging. Deze norm richt zich op het veilig omgaan met alle interne en externe, digitale en papieren, informatie van een organisatie. Bedrijven die voldoen aan deze norm tonen aan dat zij maatregelen hebben genomen om informatie te beschermen.
In veel gevallen kiezen bedrijven er zelf voor om ISO 27001 gecertificeerd te worden, omdat men aantoonbaar wil maken dat informatiebeveiliging goed is geregeld binnen het bedrijf.

Aanpak

We sturen je digitaal alles wat je nodig hebt, gedocumenteerde informatie en formulieren. Wij maken dit niet voor je op maat, maar daar ga je zelf mee aan de slag. Dit heeft twee voordelen:

 • Het is goedkoper
 • Door er zelf mee aan de slag te gaan weet je er meer van

Daarna gaan we jou en (een aantal van) je mensen trainen.

 • We leggen de norm uit, inclusief de Annex A
 • We gaan oefeningen doen
 • We bespreken de resultaten
 • Na afloop krijg je de PowerPoint, waardoor je hele kwaliteitssysteem compleet is

Hierdoor is het ISO 27001 systeem echt geïmplementeerd binnen je bedrijf en wij garanderen je dat je voldoet aan alle eisen en het certificaat binnen handbereik hebt.

Duur en kosten

De duur van het traject is afhankelijk van de grootte van het bedrijf, de kennis binnen het bedrijf, en de tijd die ervoor vrij gemaakt kan worden. Je bepaalt dus zelf het tempo, maar hou er rekening mee dat je minimaal 6 maanden nodig hebt.

De workshop duurt 5 tot 8 halve dagen (dit hangt af van de grootte van de groep), met telkens 2 weken ertussen. Het minimum aantal deelnemers is 2, het maximum is 15. Tussendoor moet je nog wat tijd nemen voor de oefeningen, in totaal ongeveer 5 dagen per persoon.

De formulieren en documentatie zijn gratis.

De workshop kost 2.599,- per persoon voor de eerste twee deelnemers. Elke volgende deelnemer kost 1.299,- per persoon.

Mocht je daarna nog advies of assistentie nodig hebben, dan kan dat natuurlijk altijd. We schakelen dan over op een uurtarief van 110,-.
Als we naar jou reizen, vragen we 0,35 per kilometer, waarvan 0,05 wordt gedoneerd naar Trees for all.

De CO2 Prestatieladder is een instrument dat bedrijven helpt bij het reduceren van CO2. Er zijn vijf treden (op de ladder) waar een bedrijf aan kan voldoen. Alle hogere treden hebben aanvullende eisen ten opzichte van de lagere treden. Dus een bedrijf dat wil voldoen aan trede 3 moet ook voldoen aan de eisen van treden 1 en 2. De meeste bedrijven die zich laten certificeren volgens de CO2 prestatieladder kiezen voor trede drie of vijf.

Aanpak

We sturen je digitaal alles wat je nodig hebt, handboek en formulieren. Wij maken dit niet voor je op maat, maar daar ga je zelf mee aan de slag. Dit heeft twee voordelen:

 • Het is goedkoper
 • Door er zelf mee aan de slag te gaan weet je er meer van

Daarna gaan we jou en (een aantal van) je mensen trainen.

 • We leggen de ladder uit
 • We gaan oefeningen doen
 • We bespreken de resultaten
 • Na afloop krijg je de PowerPoint, waardoor je hele systeem compleet is

Hierdoor is het CO-2 prestatieladder systeem echt geïmplementeerd binnen je bedrijf en wij garanderen je dat je voldoet aan alle eisen en het certificaat binnen handbereik hebt.

Duur en kosten

Als we ervanuit gaan dat je begint met trede 3, dan zal het hele traject minimaal 3 maanden in beslag nemen. De duur hangt vooral af van de grootte van het bedrijf en de beschikbaarheid van de benodigde gegevens. De tijd die je zelf moet besteden aan de formulieren zal ongeveer 5 dagen zijn.

De workshop duurt 2 tot 4 halve dagen (dit hangt af van de grootte van de groep), met telkens 2 weken ertussen. Het minimum aantal deelnemers is 2, het maximum is 15. Tussendoor moet je nog wat tijd nemen voor de oefeningen, in totaal ongeveer 1 dag per persoon.

De formulieren en documentatie zijn gratis.

De workshop kost 1.299,- per persoon voor de eerste twee deelnemers. Elke volgende deelnemer kost 599,- per persoon.

Mocht je daarna nog advies of assistentie nodig hebben, dan kan dat natuurlijk altijd. We schakelen dan over op een uurtarief van 100,-.
Als we naar jou reizen, vragen we 0,35 per kilometer, waarvan 0,05 wordt gedoneerd naar Trees for all.

De ISO 14001 is de internationaal erkende norm voor milieumanagement. De ISO 14001 is gericht op het verantwoordelijk omgaan met het milieu en onze planeet, en voldoen aan relevante wet- en regelgeving.

Aanpak

We sturen je digitaal alles wat je nodig hebt, gedocumenteerde informatie en formulieren. Wij maken dit niet voor je op maat, maar daar ga je zelf mee aan de slag. Dit heeft twee voordelen:

 • Het is goedkoper
 • Door er zelf mee aan de slag te gaan weet je er meer van

Daarna gaan we jou en (een aantal van) je mensen trainen.

 • We leggen de norm uit
 • We gaan oefeningen doen
 • We bespreken de resultaten
 • Na afloop krijg je de PowerPoint, waardoor je hele kwaliteitssysteem compleet is

Hierdoor is het ISO 14001 systeem echt geïmplementeerd binnen je bedrijf en wij garanderen je dat je voldoet aan alle eisen en het certificaat binnen handbereik hebt.

Duur en kosten

Het hele traject zal ongeveer 3 maanden in beslag nemen. De tijd die je zelf moet besteden aan de formulieren zal ongeveer 2 dagen zijn.
De workshop duurt 3 tot 5 halve dagen (dit hangt af van de grootte van de groep), met telkens 2 weken ertussen. Het minimum aantal deelnemers is 2, het maximum is 15. Tussendoor moet je nog wat tijd nemen voor de oefeningen, in totaal ongeveer 1 dag per persoon.

De formulieren en documentatie zijn gratis.

De workshop kost 799,- per persoon voor de eerste twee deelnemers. Elke volgende deelnemer kost 399,- per persoon.

Mocht je daarna nog advies of assistentie nodig hebben, dan kan dat natuurlijk altijd. We schakelen dan over op een uurtarief van 100,-.
Als we naar jou reizen, vragen we 0,35 per kilometer, waarvan 0,05 wordt gedoneerd naar Trees for all.

ISO 2000-1 is de internationaal erkende norm voor service management. De ISO 20000-1 is gericht op continuïteit ten aanzien van het leveren van diensten. Uitgangspunt van de ISO 20000 is continue verbetering.
Deze norm kan goed gecombineerd worden bij de ISO 9001 of ISO 27001.

Aanpak

We sturen je digitaal alles wat je nodig hebt, gedocumenteerde informatie en formulieren. Wij maken dit niet voor je op maat, maar daar ga je zelf mee aan de slag. Dit heeft twee voordelen:

 • Het is goedkoper
 • Door er zelf mee aan de slag te gaan weet je er meer van

Daarna gaan we jou en (een aantal van) je mensen trainen.

 • We leggen de norm uit
 • We gaan oefeningen doen
 • We bespreken de resultaten
 • Na afloop krijg je de PowerPoint, waardoor je hele service managementsysteem compleet is

Hierdoor is het ISO 20000-1 systeem echt geïmplementeerd binnen je bedrijf en wij garanderen je dat je voldoet aan alle eisen en het certificaat binnen handbereik hebt.

Duur en kosten

Het hele traject zal ongeveer 3 maanden in beslag nemen. De tijd die je zelf moet besteden aan de formulieren zal ongeveer 2 dagen zijn.
De workshop duurt 2 tot 4 halve dagen (dit hangt af van de grootte van de groep), met telkens 2 weken ertussen. Het minimum aantal deelnemers is 2, het maximum is 15. Tussendoor moet je nog wat tijd nemen voor de oefeningen, in totaal ongeveer 1 dag per persoon.

De formulieren en documentatie zijn gratis.

De workshop kost 599,- per persoon voor de eerste twee deelnemers. Elke volgende deelnemer kost 245,- per persoon.

Mocht je daarna nog advies of assistentie nodig hebben, dan kan dat natuurlijk altijd. We schakelen dan over op een uurtarief van 100,-.
Als we naar jou reizen, vragen we 0,35 per kilometer, waarvan 0,05 wordt gedoneerd naar Trees for all.

De ISO 14298 is de internationaal erkende norm voor beveiligd drukwerk.De ISO 14298 is gericht op het beveiligd drukken van bepaalde documenten zoals bankbiljetten en identiteitsbewijzen. Met andere woorden: documenten die beschermd zijn tegen namaak door er bepaalde kenmerken aan toe te voegen.

Aanpak

We sturen je digitaal alles wat je nodig hebt, gedocumenteerde informatie en formulieren. Wij maken dit niet voor je op maat, maar daar ga je zelf mee aan de slag. Dit heeft twee voordelen:

 • Het is goedkoper
 • Door er zelf mee aan de slag te gaan weet je er meer van

Daarna gaan we jou en (een aantal van) je mensen trainen.

 • We leggen de norm uit, inclusief de bijlage
 • We gaan oefeningen doen
 • We bespreken de resultaten
 • Na afloop krijg je de PowerPoint, waardoor je hele systeem voor beveiligd drukwerk compleet is

Hierdoor is het ISO 14298 systeem echt geïmplementeerd binnen je bedrijf en wij garanderen je dat je voldoet aan alle eisen en het certificaat binnen handbereik hebt.

Duur en kosten

De duur van het traject is afhankelijk van de grootte van het bedrijf, de kennis binnen het bedrijf, en de tijd die ervoor vrij gemaakt kan worden. Je bepaalt dus zelf het tempo, maar hou er rekening mee dat je minimaal 6 maanden nodig hebt.

De workshop duurt 5 tot 8 halve dagen (dit hangt af van de grootte van de groep), met telkens 2 weken ertussen. Het minimum aantal deelnemers is 2, het maximum is 15. Tussendoor moet je nog wat tijd nemen voor de oefeningen, in totaal ongeveer 5 dagen per persoon.

De formulieren en documentatie zijn gratis.

De workshop kost 2.599,- per persoon voor de eerste twee deelnemers. Elke volgende deelnemer kost 1.299,- per persoon.

Mocht je daarna nog advies of assistentie nodig hebben, dan kan dat natuurlijk altijd. We schakelen dan over op een uurtarief van 110,-.
Als we naar jou reizen, vragen we 0,35 per kilometer, waarvan 0,05 wordt gedoneerd naar Trees for all.

Wil je meer informatie over een norm, richtlijn of over onze werkwijze? Of zoek je advies over een norm of richtlijn die niet in het rijtje staat? Neem gerust contact met ons op.

DutchEnglishGerman