Aanbesteding of doelstelling? Wij zijn er voor je!

De certificering:

Het behalen van een certificaat werkt als volgt: Allereerst kies je een manier van werken welke bij jouw bedrijf past. Gaat Panterra Consultants jou door het hele traject heen loodsen, gaan we je gedeeltelijk ondersteunen of ga je zelf aan de slag met materiaal dat wij aanleveren?

Wanneer er een keuze is gemaakt, gaan wij of jij aan de slag.. Wie het ook doet, jouw bedrijf wordt in korte tijd naar een nieuw niveau getild en zal hierdoor verder professionaliseren. Welk effect een norm of richtlijn heeft kun je lezen door op de button bij de desbetreffende norm of richtlijn te klikken.

Voordat je kunt certificeren heb je een contract getekend met een certificerende instelling. Als jouw organisatie er klaar voor is,  kan de auditor langskomen. Dit plan je ruim van te voren in met de certificerende instelling.  De auditor gaat vragen naar onderdelen van de norm of richtlijn, en hoe je die geïmplementeerd hebt in je bedrijf. Op de vragen die zij stellen dien je antwoord te kunnen geven en gevraagde stukken moet je dan kunnen aantonen. Afhankelijk van jouw wens kun je ervoor kiezen om dit alleen te doen, maar je kunt er ook voor kiezen om een van onze adviseurs de audit te laten bijwonen. Door onze decennia aan kennis zorgen we ervoor dat je vlekkeloos de audit doorkomt.

Als een externe auditor vindt dat iets niet overeenkomt met de norm of richtlijn schrijft hij/zij een afwijking, een zogenaamde non-conformity. Deze moet je eerst oplossen voordat je gecertificeerd zult worden.  Dit kost extra tijd en geld. Heb je geen kritieke afwijkingen?
Gefeliciteerd, dan ben je geslaagd en ontvang je binnen 6 weken je certificaat!

 

Snel en voordelig:

Wij begrijpen dat als je een certificaat van een norm of richtlijn nodig hebt vanwege een aanbesteding of  omdat een opdrachtgever of andere partij dit eist, je dit zo snel mogelijk en kostenefficiënt wilt afhandelen. Daar kunnen wij je prima bij ondersteunen! Hieronder vind je per ISO-norm de mogelijkheden om aan de slag te gaan op een manier die het beste bij jouw bedrijf past. Wil je meer informatie over een norm? Klik dan hieronder op de juiste knop, of neem direct contact met ons op.

Bekijk ons totale aanbod in Trainingen & Adviezen 

Onafhankelijke verklaring:

Soms wil je graag wel meedoen met een aanbesteding, maar heb je nog niet het gevraagde certificaat in je bezit. In zo’n geval kan het soms ook volstaan om een  onafhankelijke verklaring aan te leveren.  Panterra Consultants heeft ervaring met dergelijke onafhankelijke verklaringen en gaat hierover graag met je in gesprek. Neem hiervoor contact met ons op!

Neem hiervoor Contact op

Normen en richtlijnen:

Het doel van de ISO 9001 is het opzetten en onderhouden van een kwaliteitsmanagementsysteem. De ISO 9001 richt zich vooral op het voldoen aan wensen en eisen van stakeholders (belanghebbenden), procesbeheersing, klanttevredenheid, risicobeheersing en structureel verbeteren. De ISO 9001 is een managementsysteem waar elke organisatie zijn voordeel mee kan doen.

Pluspunten en voordelen

 • Hogere omzet en winst– Door te voldoen aan de eisen van de ISO 9001 leg je de focus op kwaliteit, goedlopende processen en continue verbetering. De ISO 9001 vergroot daarmee de omzet en winst
 • Sterke procesbeheersing– Door al je processen duidelijk in beeld te hebben en deze zo goed mogelijk te beheren behaal je een hogere mate van efficiëntie in je organisatie, wat ertoe leidt dat je meer tijd hebt voor andere zaken
 • Beter inzicht in je eigen organisatie – Door een ISO 9001 traject te doorlopen krijg je een beter beeld van je organisatie dan ooit te voren. Dit maakt het enorm gemakkelijk om te kijken waar het goed gaat en waar je verbeterpunten liggen
 • Risico– en kansenmanagement – De ISO 9001 geeft je een duidelijk beeld van je sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen.
 • Toon aan wat je waard bent –Een ISO 9001 certificaat toont een zekere mate van bedrijfskwaliteit aan naar je opdrachtgevers of klanten.

Meer weten?  ISO 9001

VCA staat voor VGM (Veiligheid, Gezondheid en Milieu) Checklist Aannemers en heeft betrekking op veilig uitvoeren van werkzaamheden op de werkplek. Vaak wordt een VCA certificaat geëist door de opdrachtgever of bij aanbestedingen, maar een goed werkend veiligheidssysteem zorgt ook voor minder ongevallen.

Wij hebben voornamelijk ervaring met VCA* en VCA**:

 • VCA*: (1 ster) is gericht op de directe beheersing van VGM tijdens het uitvoeren van werkzaamheden op de werkvloer. Onderaannemers hebben meestal een VCA* certificaat.
 • VCA** (2 sterren) is breder. Net als de VCA* richt het zich op de directe beheersing van VGM, én op de VGM structuur zoals beleid en management. Hoofdaannemers hebben meestal een VCA** certificaat.

Overgangsregeling

Na 2 oktober 2021 zijn certificaten volgens de 2008/5.1 versie niet meer geldig. Tot die tijd geldt een overgangsregeling om bedrijven voldoende tijd te geven om over te stappen naar de nieuwe versie.

Aanpak

We sturen je digitaal alles wat je nodig hebt, handboek en formulieren. Wij maken dit niet voor je op maat, maar daar ga je zelf mee aan de slag. Dit heeft twee voordelen:

 • Het is goedkoper
 • Door er zelf mee aan de slag te gaan weet je er meer van

Daarna gaan we jou en (een aantal van) je mensen trainen.

 • We leggen de richtlijn uit
 • We gaan oefeningen doen
 • We bespreken de resultaten
 • Na afloop krijg je de PowerPoint, waardoor je hele veiligheidssysteem compleet is

Hierdoor is het VCA systeem echt geïmplementeerd binnen je bedrijf en wij garanderen je dat je voldoet aan alle eisen en het certificaat binnen handbereik hebt.

Duur en kosten

Het hele traject zal ongeveer 3 maanden in beslag nemen. De tijd die je zelf moet besteden aan de formulieren zal ongeveer 3 dagen zijn.
De workshop duurt 2 tot 4 halve dagen (dit hangt af van de grootte van de groep en of het om VCA* of VCA** gaat), met telkens 2 weken ertussen. Het minimum aantal deelnemers is 2, het maximum is 15. Tussendoor moet je nog wat tijd nemen voor de oefeningen, in totaal ongeveer 1 dag per persoon.

De formulieren en documentatie zijn gratis.

De workshop kost 599,- per persoon voor de eerste twee deelnemers. Elke volgende deelnemer kost 245,- per persoon.

Mocht je daarna nog advies of assistentie nodig hebben, dan kan dat natuurlijk altijd. We schakelen dan over op een uurtarief van 100,-.
Als we naar jou reizen, vragen we 0,35 per kilometer, waarvan 0,05 wordt gedoneerd naar Trees for all.

De ISO 27001 is de internationale norm voor informatiebeveiliging. Deze norm richt zich op het veilig omgaan met alle interne en externe, digitale en papieren, informatie van een organisatie. Bedrijven die voldoen aan deze norm tonen aan dat zij maatregelen hebben genomen om informatie te beschermen.
In veel gevallen kiezen bedrijven er zelf voor om ISO 27001 gecertificeerd te worden, omdat men aantoonbaar wil maken dat informatiebeveiliging goed is geregeld binnen het bedrijf.

Aanpak

We sturen je digitaal alles wat je nodig hebt, gedocumenteerde informatie en formulieren. Wij maken dit niet voor je op maat, maar daar ga je zelf mee aan de slag. Dit heeft twee voordelen:

 • Het is goedkoper
 • Door er zelf mee aan de slag te gaan weet je er meer van

Daarna gaan we jou en (een aantal van) je mensen trainen.

 • We leggen de norm uit, inclusief de Annex A
 • We gaan oefeningen doen
 • We bespreken de resultaten
 • Na afloop krijg je de PowerPoint, waardoor je hele kwaliteitssysteem compleet is

Hierdoor is het ISO 27001 systeem echt geïmplementeerd binnen je bedrijf en wij garanderen je dat je voldoet aan alle eisen en het certificaat binnen handbereik hebt.

Duur en kosten

De duur van het traject is afhankelijk van de grootte van het bedrijf, de kennis binnen het bedrijf, en de tijd die ervoor vrij gemaakt kan worden. Je bepaalt dus zelf het tempo, maar hou er rekening mee dat je minimaal 6 maanden nodig hebt.

De workshop duurt 5 tot 8 halve dagen (dit hangt af van de grootte van de groep), met telkens 2 weken ertussen. Het minimum aantal deelnemers is 2, het maximum is 15. Tussendoor moet je nog wat tijd nemen voor de oefeningen, in totaal ongeveer 5 dagen per persoon.

De formulieren en documentatie zijn gratis.

De workshop kost 2.599,- per persoon voor de eerste twee deelnemers. Elke volgende deelnemer kost 1.299,- per persoon.

Mocht je daarna nog advies of assistentie nodig hebben, dan kan dat natuurlijk altijd. We schakelen dan over op een uurtarief van 110,-.
Als we naar jou reizen, vragen we 0,35 per kilometer, waarvan 0,05 wordt gedoneerd naar Trees for all.

De CO2 Prestatieladder is een instrument dat bedrijven helpt bij het reduceren van CO2. Er zijn vijf treden (op de ladder) waar een bedrijf aan kan voldoen. Alle hogere treden hebben aanvullende eisen ten opzichte van de lagere treden. Dus een bedrijf dat wil voldoen aan trede 3 moet ook voldoen aan de eisen van treden 1 en 2. De meeste bedrijven die zich laten certificeren volgens de CO2 prestatieladder kiezen voor trede drie of vijf.

Aanpak

We sturen je digitaal alles wat je nodig hebt, handboek en formulieren. Wij maken dit niet voor je op maat, maar daar ga je zelf mee aan de slag. Dit heeft twee voordelen:

 • Het is goedkoper
 • Door er zelf mee aan de slag te gaan weet je er meer van

Daarna gaan we jou en (een aantal van) je mensen trainen.

 • We leggen de ladder uit
 • We gaan oefeningen doen
 • We bespreken de resultaten
 • Na afloop krijg je de PowerPoint, waardoor je hele systeem compleet is

Hierdoor is het CO-2 prestatieladder systeem echt geïmplementeerd binnen je bedrijf en wij garanderen je dat je voldoet aan alle eisen en het certificaat binnen handbereik hebt.

Duur en kosten

Als we ervanuit gaan dat je begint met trede 3, dan zal het hele traject minimaal 3 maanden in beslag nemen. De duur hangt vooral af van de grootte van het bedrijf en de beschikbaarheid van de benodigde gegevens. De tijd die je zelf moet besteden aan de formulieren zal ongeveer 5 dagen zijn.

De workshop duurt 2 tot 4 halve dagen (dit hangt af van de grootte van de groep), met telkens 2 weken ertussen. Het minimum aantal deelnemers is 2, het maximum is 15. Tussendoor moet je nog wat tijd nemen voor de oefeningen, in totaal ongeveer 1 dag per persoon.

De formulieren en documentatie zijn gratis.

De workshop kost 1.299,- per persoon voor de eerste twee deelnemers. Elke volgende deelnemer kost 599,- per persoon.

Mocht je daarna nog advies of assistentie nodig hebben, dan kan dat natuurlijk altijd. We schakelen dan over op een uurtarief van 100,-.
Als we naar jou reizen, vragen we 0,35 per kilometer, waarvan 0,05 wordt gedoneerd naar Trees for all.

De ISO 14001 is de internationaal erkende norm voor milieumanagement. De ISO 14001 is gericht op het verantwoordelijk omgaan met het milieu en onze planeet, en voldoen aan relevante wet- en regelgeving.

Aanpak

We sturen je digitaal alles wat je nodig hebt, gedocumenteerde informatie en formulieren. Wij maken dit niet voor je op maat, maar daar ga je zelf mee aan de slag. Dit heeft twee voordelen:

 • Het is goedkoper
 • Door er zelf mee aan de slag te gaan weet je er meer van

Daarna gaan we jou en (een aantal van) je mensen trainen.

 • We leggen de norm uit
 • We gaan oefeningen doen
 • We bespreken de resultaten
 • Na afloop krijg je de PowerPoint, waardoor je hele kwaliteitssysteem compleet is

Hierdoor is het ISO 14001 systeem echt geïmplementeerd binnen je bedrijf en wij garanderen je dat je voldoet aan alle eisen en het certificaat binnen handbereik hebt.

Duur en kosten

Het hele traject zal ongeveer 3 maanden in beslag nemen. De tijd die je zelf moet besteden aan de formulieren zal ongeveer 2 dagen zijn.
De workshop duurt 3 tot 5 halve dagen (dit hangt af van de grootte van de groep), met telkens 2 weken ertussen. Het minimum aantal deelnemers is 2, het maximum is 15. Tussendoor moet je nog wat tijd nemen voor de oefeningen, in totaal ongeveer 1 dag per persoon.

De formulieren en documentatie zijn gratis.

De workshop kost 799,- per persoon voor de eerste twee deelnemers. Elke volgende deelnemer kost 399,- per persoon.

Mocht je daarna nog advies of assistentie nodig hebben, dan kan dat natuurlijk altijd. We schakelen dan over op een uurtarief van 100,-.
Als we naar jou reizen, vragen we 0,35 per kilometer, waarvan 0,05 wordt gedoneerd naar Trees for all.

ISO 2000-1 is de internationaal erkende norm voor service management. De ISO 20000-1 is gericht op continuïteit ten aanzien van het leveren van diensten. Uitgangspunt van de ISO 20000 is continue verbetering.
Deze norm kan goed gecombineerd worden bij de ISO 9001 of ISO 27001.

Aanpak

We sturen je digitaal alles wat je nodig hebt, gedocumenteerde informatie en formulieren. Wij maken dit niet voor je op maat, maar daar ga je zelf mee aan de slag. Dit heeft twee voordelen:

 • Het is goedkoper
 • Door er zelf mee aan de slag te gaan weet je er meer van

Daarna gaan we jou en (een aantal van) je mensen trainen.

 • We leggen de norm uit
 • We gaan oefeningen doen
 • We bespreken de resultaten
 • Na afloop krijg je de PowerPoint, waardoor je hele service managementsysteem compleet is

Hierdoor is het ISO 20000-1 systeem echt geïmplementeerd binnen je bedrijf en wij garanderen je dat je voldoet aan alle eisen en het certificaat binnen handbereik hebt.

Duur en kosten

Het hele traject zal ongeveer 3 maanden in beslag nemen. De tijd die je zelf moet besteden aan de formulieren zal ongeveer 2 dagen zijn.
De workshop duurt 2 tot 4 halve dagen (dit hangt af van de grootte van de groep), met telkens 2 weken ertussen. Het minimum aantal deelnemers is 2, het maximum is 15. Tussendoor moet je nog wat tijd nemen voor de oefeningen, in totaal ongeveer 1 dag per persoon.

De formulieren en documentatie zijn gratis.

De workshop kost 599,- per persoon voor de eerste twee deelnemers. Elke volgende deelnemer kost 245,- per persoon.

Mocht je daarna nog advies of assistentie nodig hebben, dan kan dat natuurlijk altijd. We schakelen dan over op een uurtarief van 100,-.
Als we naar jou reizen, vragen we 0,35 per kilometer, waarvan 0,05 wordt gedoneerd naar Trees for all.

De ISO 14298 is de internationaal erkende norm voor beveiligd drukwerk.De ISO 14298 is gericht op het beveiligd drukken van bepaalde documenten zoals bankbiljetten en identiteitsbewijzen. Met andere woorden: documenten die beschermd zijn tegen namaak door er bepaalde kenmerken aan toe te voegen.

Aanpak

We sturen je digitaal alles wat je nodig hebt, gedocumenteerde informatie en formulieren. Wij maken dit niet voor je op maat, maar daar ga je zelf mee aan de slag. Dit heeft twee voordelen:

 • Het is goedkoper
 • Door er zelf mee aan de slag te gaan weet je er meer van

Daarna gaan we jou en (een aantal van) je mensen trainen.

 • We leggen de norm uit, inclusief de bijlage
 • We gaan oefeningen doen
 • We bespreken de resultaten
 • Na afloop krijg je de PowerPoint, waardoor je hele systeem voor beveiligd drukwerk compleet is

Hierdoor is het ISO 14298 systeem echt geïmplementeerd binnen je bedrijf en wij garanderen je dat je voldoet aan alle eisen en het certificaat binnen handbereik hebt.

Duur en kosten

De duur van het traject is afhankelijk van de grootte van het bedrijf, de kennis binnen het bedrijf, en de tijd die ervoor vrij gemaakt kan worden. Je bepaalt dus zelf het tempo, maar hou er rekening mee dat je minimaal 6 maanden nodig hebt.

De workshop duurt 5 tot 8 halve dagen (dit hangt af van de grootte van de groep), met telkens 2 weken ertussen. Het minimum aantal deelnemers is 2, het maximum is 15. Tussendoor moet je nog wat tijd nemen voor de oefeningen, in totaal ongeveer 5 dagen per persoon.

De formulieren en documentatie zijn gratis.

De workshop kost 2.599,- per persoon voor de eerste twee deelnemers. Elke volgende deelnemer kost 1.299,- per persoon.

Mocht je daarna nog advies of assistentie nodig hebben, dan kan dat natuurlijk altijd. We schakelen dan over op een uurtarief van 110,-.
Als we naar jou reizen, vragen we 0,35 per kilometer, waarvan 0,05 wordt gedoneerd naar Trees for all.

Wil je meer informatie over een norm, richtlijn of over onze werkwijze? Of zoek je advies over een norm of richtlijn die niet in het rijtje staat?

Neem gerust contact met ons op.

DutchEnglishGerman