CO2 Prestatieladder is een instrument dat bedrijven helpt bij het reduceren van CO2. De CO2 Prestatieladder is uitgegeven door SKAO (Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen). Er zijn vijf treden (op de ladder) waar een bedrijf aan kan voldoen. Alle hogere treden hebben aanvullende eisen ten opzichte van de lagere treden. Dus een bedrijf dat wil voldoen aan trede 3 moet ook voldoen aan de eisen van treden 1 en 2.

Elke trede heeft een eigen doelstelling waaraan het bedrijf moet voldoen. SKAO zegt hier het volgende over: “Het doel van de ladder is (1) bedrijven te stimuleren om de eigen CO2-uitstoot – en die van hun leveranciers – te kennen en (2) permanent te zoeken naar nieuwe mogelijkheden om de uitstoot als gevolg van de eigen bedrijfsvoering en de eigen projecten terug te dringen. De ladder stimuleert bedrijven vervolgens om (3) die maatregelen daadwerkelijk uit te voeren en bovendien (4) de verworven kennis transparant te delen en (5) samen met collega’s, kennisinstellingen, maatschappelijke partijen en overheden actief te zoeken naar mogelijkheden om de uitstoot gezamenlijk verder terug te dringen.”

 De meeste bedrijven die zich laten certificeren volgens de CO2 prestatieladder kiezen voor trede drie of vijf.

Waarom CO2 Prestatieladder?

  • Oog voor duurzaamheid
  • Laten zien dat je duurzaam bezig bent
  • Kan een eis zijn van opdrachtgevers/aanbestedingen
  • Je kunt gunningsvoordeel krijgen bij aanbestedingen

Voor wie

Elk bedrijf, ongeacht type, formaat en branche kan voldoen aan een van de treden van de CO2 Prestatieladder. Meer weten? Neem gerust contact met ons op.

DutchEnglishGermanRussian