Toekomstbestendig advies!

In Nederland is elk bedrijf (behalve ZZP’ers) wettelijk verplicht om een risico-inventarisatie & – evaluatie uit te (laten) voeren. Doel van de RI&E is de gezondheid en veiligheid te bevorderen. Bij de RI&E worden de risico’s in kaart gebracht. Een verplicht onderdeel van de RI&E is het Plan van Aanpak (PvA). Hierin staat beschreven welke maatregelen de werkgever gaat nemen om de geconstateerde risico’s te verminderen. Onze veiligheidskundigen Menno en Jeroen weten hier alles van. Neem gerust contact met ons op.

DutchEnglishGermanRussian