Toekomstbestendig advies!

In Nederland is elk bedrijf (behalve ZZP’ers) wettelijk verplicht om een risico-inventarisatie & – evaluatie uit te (laten) voeren. Doel van de RI&E is de gezondheid en veiligheid te bevorderen. Bij de RI&E worden de risico’s in kaart gebracht. Een verplicht onderdeel van de RI&E is het Plan van Aanpak (PvA). Hierin staat beschreven welke maatregelen de werkgever gaat nemen om de geconstateerde risico’s te verminderen. Onze veiligheidskundigen Menno en Jeroen weten hier alles van.

DutchEnglishRussian