Toekomstbestendig advies!

Nieuwe Informatieplicht

Energiebesparingsplicht en informatieplicht energiebesparing

Voor wie:

Door het Activiteitenbesluit milieubeheer zijn bedrijven en instellingen die 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas(equivalent) of meer per jaar verbruiken, verplicht om alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder te treffen.
Deze bedrijven hebben ook een informatieplicht energiebesparing.

Uiterlijk 1 juli 2019 moet de organisatie rapporteren over de genomen maatregelen in het eLoket van RVO.nl. Hiervoor is een eHerkenningsmiddel niveau 1 nodig. Deze moet op tijd worden aangevraagd bij een vaste leverancier (zie https://eherkenning.nl/inloggen-met-eherkenning/leveranciers/leveranciersoverzicht). Hier zijn kosten aan verbonden.

Voor wie niet:

De informatieplicht geldt niet voor bedrijven die deelnemen aan het Europese emissiehandelssysteem, of het convenant Meerjarenafspraken energie-efficiëntie, of type C-inrichtingen volgens het Activiteitenbesluit milieubeheer.

Audit plicht:

Als uw organisatie meer dan 250 fte heeft, of een jaaromzet van meer dan € 50 miljoen of meer, en een jaarlijkse balanstotaal van meer dan € 43 miljoen, dan is de organisatie misschien ook nog Energie audit plichtig. Op https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/energie-besparen/europese-energie-efficiency-richtlijn-eed/energie-audit-eed is meer informatie hierover vinden.

Maatregelen:

Op 5 maart 2019 is er Erkende Maatregelenlijst energiebesparing geactualiseerd voor 19 bedrijfstakken. Voor onze klanten gaat het dan om:

 • Bedrijfshallen
 • Bouwmaterialen
 • Commerciële datacenters
 • Drukkerijen papier en karton
 • Kantoren
 • Levensmiddelenindustrie
 • Metalelektro en mkb-metaal
 • Mobiliteitsbranche
 • Rubber- en kunststofindustrie
 • Tankstations en autowasinrichtingen
 • Verf en drukinkt

Veelal gaat het om het isoleren van gebouwen, het bezuinigen op faciliteiten zoals de stookinstallatie, en het besparen op bepaalde processen. Het toepassen van zonne- of windenergie geldt niet als energiebesparende maatregel. Het gaat echt om het voorkomen of verminderen van energieverbruik. Het gaat dus om dingen als isolatie, sensoren, timers en ledverlichting.

Ondersteuning:

Panterra Consultants kan ondersteunen in het nemen van deze energiebesparende maatregelen:

 • Wij komen langs om de gebouwen, faciliteiten en eventuele processen in kaart te brengen
 • Wij inventariseren wat er al is gedaan om energie te besparen
 • Wij inventariseren wat er nog gedaan kan worden om meer energie te besparen
 • We leveren een overzichtelijk rapport aan dat gebruikt kan worden bij de informatieplicht energiebesparing, met daarin welke maatregelen zijn uitgevoerd, of deze geheel of gedeeltelijk zijn gedaan en indien ze niet zijn gedaan, waarom niet. Ook alternatieve maatregelen nemen we mee

Wij kunnen dit aanbieden voor € 1495,- excl. btw en reiskosten.

Mocht je hier gebruik van willen maken of wil je meer weten over de energiebesparings- en informatieplicht? Neem dan contact met ons op.

DutchEnglishGerman