Toekomstbestendig advies!

Persoonsgegevens die wij verwerken

Panterra Consultants verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Het gaat om de volgende gegevens:

 • Jouw naam
 • Bedrijfsnaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Wij hebben niet de intentie om gegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, maar we kunnen niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16.
Hierom adviseren we ouders om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen. Dit kan voorkomen dat gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens van een minderjarige hebben verzameld, neem dan contact met ons op via info@panterra.nu.

Waarom we gegevens nodig hebben

Panterra Consultants verwerkt jouw persoonsgegevens zodat we:

 • Je informatie per mail kunnen versturen
 • Je kunnen bellen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je de mogelijkheid kunnen bieden om een account aan te maken

Hoe lang we gegevens bewaren

Panterra Consultants bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.

Delen met anderen

Panterra Consultants verstrekt alleen informatie aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Panterra Consultants gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens. Wij verzamelen gegevens voor anonieme statistieken over bezoeken aan onze website. Dit gebeurt met statistiekprogramma’s, waarbij wij ons houden aan de privacywetgeving. Hierbij worden de volgende gegevens opgeslagen:

 • Het IP adres van de internet aanbieder
 • De browser die je gebruikt
 • Vanaf welke pagina je op onze website bent terechtgekomen
 • Wanneer en hoe lang je panterra.nu bezoekt
 • Welke pagina’s je bekijkt op onze website.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. Heb je  vragen over de gegevensverwerking? Neem dan contact met ons op via info@panterra.nu. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou wordt gedaan, vragen wij je om een kopie van je identiteitsbewijs mee te sturen. Maak hier  jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk op jouw verzoek.

Beveiliging

Panterra Consultants neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heb je toch het idee dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn? Of zijn er aanwijzingen zijn van misbruik? Neem dan contact met ons op.

DutchEnglishGerman