Toekomstbestendig advies!

Wat is

De ISO 9001 is de internationaal erkende norm voor kwaliteitsmanagement. Deze norm beperkt zich niet tot kwaliteitseisen van producten/diensten van een bedrijf maar kijkt een niveau hoger: het kwaliteitsmanagementsysteem. ISO staat voor International Standardization Organization. De ISO 9001 richt zich op het voldoen aan wensen en eisen van stakeholders (belanghebbenden), risicobeheersing en structureel verbeteren. ISO 9001 gecertificeerde bedrijven tonen aan dat zij een kwaliteitssysteem hebben, gebaseerd op de PDCA cirkel, gericht op continue verbetering.

HLS

De ISO 9001 norm heeft dezelfde structuur als andere ISO normen, namelijk de HLS (High Level Structure). De HLS bestaat uit een hoofdstukindeling die geldt voor alle ISO-managementsystemen. Dit betekent dat sommige hoofdstukken in alle ISO normen gelijk zijn. Dit maakt het gemakkelijker om managementsystemen van verschillende gebieden (bijvoorbeeld arbo, kwaliteit en milieu) te integreren.

Waarom ISO 9001?

  • Bewust worden van de risico’s en kansen van jouw bedrijf
  • Meer inzicht in bedrijfsprocessen en hoe deze beheerst kunnen worden
  • Kan een eis zijn van opdrachtgevers/aanbestedingen
  • Risico vermindering: minder fouten
  • Meer focus: doelgericht aan de slag
  • Continue verbetering

Nieuwe versie van de norm

Tot september 2015 was de ISO 9001:2008 de geldende versie. In september 2015 verscheen de ISO 9001:2015 versie.
Deze nieuwe versie is gebaseerd op de HLS (High Level Structure), is bedrijfsspecifiek en kijken naar de kansen, risico’s, stakeholders van het bedrijf.
Voor bedrijven die nu nog een ISO 9001:2008 certificaat hebben, is er een overgangsregeling. Hierdoor hebben bedrijven genoeg tijd om over te stappen naar de nieuwe versie van de norm. De einddatum van deze overgangsregeling is 15 september 2018. Als een bedrijf ISO 9001 gecertificeerd wil blijven, moet het voor die datum zijn gecertificeerd volgens de nieuwe versie van de norm.

Voor wie

Elk bedrijf, ongeacht type, formaat en branche kan ISO 9001 gecertificeerd worden. ISO 9001 is bedoeld voor bedrijven die doelgericht aan kwaliteit willen werken. Meer weten? Neem gerust contact met ons op.

DutchEnglishGermanRussian