Toekomstbestendig advies!

Wat is

De ISO 9001 is de internationaal erkende norm voor kwaliteitsmanagement. Deze norm beperkt zich niet tot kwaliteitseisen van producten/diensten van een bedrijf maar kijkt een niveau hoger: het kwaliteitsmanagementsysteem. ISO staat voor International Standardization Organization. De ISO 9001 richt zich op het voldoen aan wensen en eisen van stakeholders (belanghebbenden), risicobeheersing en structureel verbeteren. ISO 9001 gecertificeerde bedrijven tonen aan dat zij een kwaliteitssysteem hebben, gebaseerd op de PDCA cirkel, gericht op continue verbetering.

HLS

De ISO 9001 norm heeft dezelfde structuur als andere ISO normen, namelijk de HLS (High Level Structure). De HLS bestaat uit een hoofdstukindeling die geldt voor alle ISO-managementsystemen. Dit betekent dat sommige hoofdstukken in alle ISO normen gelijk zijn. Dit maakt het gemakkelijker om managementsystemen van verschillende gebieden (bijvoorbeeld arbo, kwaliteit en milieu) te integreren.

Waarom ISO 9001?

  • Bewust worden van de risico’s en kansen van jouw bedrijf
  • Meer inzicht in bedrijfsprocessen en hoe deze beheerst kunnen worden
  • Kan een eis zijn van opdrachtgevers/aanbestedingen
  • Risico vermindering: minder fouten
  • Meer focus: doelgericht aan de slag
  • Continue verbetering

Voor wie

Elk bedrijf, ongeacht type, formaat en branche kan ISO 9001 gecertificeerd worden. ISO 9001 is bedoeld voor bedrijven die doelgericht aan kwaliteit willen werken. Meer weten? Neem gerust contact met ons op.

DutchEnglishGerman