VCA staat voor VGM (Veiligheid, Gezondheid en Milieu) Checklist Aannemers en heeft betrekking op veilig uitvoeren van werkzaamheden.

Er zijn drie soorten VCA certificeringen:

  • VCA*: (1 ster) is gericht op de directe beheersing van VGM tijdens het uitvoeren van werkzaamheden op de werkvloer.
  • VCA** (2 sterren) is breder. Net als de VCA* richt het zich op de directe beheersing van VGM, én op de VGM structuur zoals beleid en management.
  • VCA Petrochemie (VCA P) een combinatie van de VCA** eisen + aanvullende eisen voor de petrochemie.

In de praktijk is het vaak dat hoofdaannemers een VCA** (of VCA P) certificering hebben en onderaannemers een VCA*.

Waarom VCA?

  • Veiligheid gaat boven alles
  • Veiligheidsbewustzijn binnen het bedrijf vergroten
  • Kan een eis zijn van opdrachtgevers/aanbestedingen
  • Risico vermindering: minder ongevallen
  • Aantoonbaar maken dat er een veiligheidssysteem is ingevoerd

Nieuwe versie van de norm

In januari 2018 is de nieuwe versie (2017/6.0) definitief gemaakt. Bedrijven die nog gecertificeerd zijn volgens de 2008/5.1 versie, moeten overstappen tijdens het volgende (her)certificeringsonderzoek.

Voor wie

VCA certificering is bedoeld voor bedrijven die werkzaamheden met een verhoogd risico uitvoeren op risicovolle omgevingen. Bijvoorbeeld bedrijven in de bouw, grond-, weg en waterbedrijven, schoonmaakbedrijven, schilders etc.

DutchEnglishRussian