VCA staat voor VGM (Veiligheid, Gezondheid en Milieu) Checklist Aannemers en heeft betrekking op veilig uitvoeren van werkzaamheden.

Er zijn drie soorten VCA certificeringen:

  • VCA*: (1 ster) is gericht op de directe beheersing van VGM tijdens het uitvoeren van werkzaamheden op de werkvloer
  • VCA** (2 sterren) is breder. Net als de VCA* richt het zich op de directe beheersing van VGM, én op de VGM structuur zoals beleid en management
  • VCA Petrochemie (VCA P) een combinatie van de VCA** eisen + aanvullende eisen voor de petrochemie

In de praktijk is het vaak dat hoofdaannemers een VCA** (of VCA P) certificering hebben en onderaannemers een VCA*.

Waarom VCA?

  • Veiligheid gaat boven alles
  • Veiligheidsbewustzijn binnen het bedrijf vergroten
  • Kan een eis zijn van opdrachtgevers/aanbestedingen
  • Risico vermindering: minder ongevallen
  • Aantoonbaar maken dat er een veiligheidssysteem is ingevoerd

Nieuwe versie van de norm

Op 2 april 2018 is de nieuwe versie van de norm (2017/6.0) verschenen.

Voor wie

VCA certificering is bedoeld voor bedrijven die werkzaamheden met een verhoogd risico uitvoeren op risicovolle omgevingen. Bijvoorbeeld bedrijven in de bouw, grond-, weg en waterbedrijven, schoonmaakbedrijven, schilders etc.

Meer weten? Neem gerust contact met ons op.

DutchEnglishGerman