VCA staat voor VGM (Veiligheid, Gezondheid en Milieu) Checklist Aannemers en heeft betrekking op veilig uitvoeren van werkzaamheden.

Er zijn drie soorten VCA certificeringen:

  • VCA*: (1 ster) is gericht op de directe beheersing van VGM tijdens het uitvoeren van werkzaamheden op de werkvloer
  • VCA** (2 sterren) is breder. Net als de VCA* richt het zich op de directe beheersing van VGM, én op de VGM structuur zoals beleid en management
  • VCA Petrochemie (VCA P) een combinatie van de VCA** eisen + aanvullende eisen voor de petrochemie

In de praktijk is het vaak dat hoofdaannemers een VCA** (of VCA P) certificering hebben en onderaannemers een VCA*.

Waarom VCA?

  • Veiligheid gaat boven alles
  • Veiligheidsbewustzijn binnen het bedrijf vergroten
  • Kan een eis zijn van opdrachtgevers/aanbestedingen
  • Risico vermindering: minder ongevallen
  • Aantoonbaar maken dat er een veiligheidssysteem is ingevoerd

Nieuwe versie van de norm

Op 2 april 2018 is de nieuwe versie van de norm (2017/6.0) verschenen. Om bedrijven voldoende tijd te geven om over te stappen, is er een overgangsregeling van kracht.

Overgangsregeling

Na 2 oktober 2021 zijn certificaten volgens de 2008/5.1 versie niet meer geldig. Tot die tijd geldt een overgangsregeling om bedrijven voldoende tijd te geven om over te stappen naar de nieuwe versie.

Certificerende Instellingen (CI’s)
– Contracten met een CI die worden afgesloten voor 2 juli 2018
Tot 2 juli 2018 mogen contracten volgens beide VCA versies worden afgesloten. Een (her)certificeringonderzoek volgens de VCA 2008/5.1 moet dan wel voor 2 oktober 2018 zijn uitgevoerd. Na 2 oktober zijn alle (her)certificeringonderzoeken volgens de 2017/6.0 versie.

– Contracten met een CI die worden afgesloten na 2 juli 2018
Deze contracten worden volgens de VCA 2017/6.0 afgesloten.

Buitenlands VCA certificaat
Heeft jouw bedrijf een VCA certificaat op naam van een bedrijf en/of vestiging buiten België of Nederland? Dan geldt een verkorte overgangsregeling.
Deze bedrijven/vestigingen moeten voor 2 oktober 2019 overstappen naar de nieuwe versie.

Wat is een handig moment om over te stappen naar de nieuwe versie?
Dit moment verschilt per bedrijf. Het kiezen van een moment / audit om over te stappen naar de 2017/6.0 versie hangt onder andere af van de einddatum van het VCA certificaat. Neem gerust contact met ons op, dan bespreken we wat voor jullie het meest praktisch is.

Voor wie

VCA certificering is bedoeld voor bedrijven die werkzaamheden met een verhoogd risico uitvoeren op risicovolle omgevingen. Bijvoorbeeld bedrijven in de bouw, grond-, weg en waterbedrijven, schoonmaakbedrijven, schilders etc.

Meer weten? Neem gerust contact met ons op.

DutchEnglishGerman