We kunnen je adviseren over verschillende normen en richtlijnen. In onderstaand overzicht zie je om welke normen het gaat.

Wat is

De ISO 9001 is de internationaal erkende norm voor kwaliteitsmanagement. Deze norm beperkt zich niet tot kwaliteitseisen van producten/diensten van een bedrijf maar kijkt een niveau hoger: het kwaliteitsmanagementsysteem. ISO staat voor International Standardization Organization. De ISO 9001 richt zich op het voldoen aan wensen en eisen van stakeholders (belanghebbenden), risicobeheersing en structureel verbeteren. ISO 9001 gecertificeerde bedrijven tonen aan dat zij een kwaliteitssysteem hebben, gebaseerd op de PDCA cirkel, gericht op continue verbetering.

HLS

De ISO 9001 norm heeft dezelfde structuur als andere ISO normen, namelijk de HLS (High Level Structure). De HLS bestaat uit een hoofdstukindeling die geldt voor alle ISO-managementsystemen. Dit betekent dat sommige hoofdstukken in alle ISO normen gelijk zijn. Dit maakt het gemakkelijker om managementsystemen van verschillende gebieden (bijvoorbeeld arbo, kwaliteit en milieu) te integreren.

Waarom ISO 9001?

 • Bewust worden van de risico’s en kansen van jouw bedrijf
 • Meer inzicht in bedrijfsprocessen en hoe deze beheerst kunnen worden
 • Kan een eis zijn van opdrachtgevers/aanbestedingen
 • Risico vermindering: minder fouten
 • Meer focus: doelgericht aan de slag
 • Continue verbetering

Nieuwe versie van de norm

Tot september 2015 was de ISO 9001:2008 de geldende versie. In september 2015 verscheen de ISO 9001:2015 versie.
Deze nieuwe versie is gebaseerd op de HLS (High Level Structure), is bedrijfsspecifiek en kijken naar de kansen, risico’s, stakeholders van het bedrijf.
Voor bedrijven die nu nog een ISO 9001:2008 certificaat hebben, is er een overgangsregeling. Hierdoor hebben bedrijven genoeg tijd om over te stappen naar de nieuwe versie van de norm. De einddatum van deze overgangsregeling is 15 september 2018. Als een bedrijf ISO 9001 gecertificeerd wil blijven, moet het voor die datum zijn gecertificeerd volgens de nieuwe versie van de norm.

Voor wie

Elk bedrijf, ongeacht type, formaat en branche kan ISO 9001 gecertificeerd worden. ISO 9001 is bedoeld voor bedrijven die doelgericht aan kwaliteit willen werken.

Wat is

VCA staat voor VGM (Veiligheid, Gezondheid en Milieu) Checklist Aannemers en heeft betrekking op veilig uitvoeren van werkzaamheden.

Er zijn drie soorten VCA certificeringen:

 • VCA*: (1 ster) is gericht op de directe beheersing van VGM tijdens het uitvoeren van werkzaamheden op de werkvloer.
 • VCA** (2 sterren) is breder. Net als de VCA* richt het zich op de directe beheersing van VGM, én op de VGM structuur zoals beleid en management.
 • VCA Petrochemie (VCA P) een combinatie van de VCA** eisen + aanvullende eisen voor de petrochemie.

In de praktijk is het vaak dat hoofdaannemers een VCA** (of VCA P) certificering hebben en onderaannemers een VCA*.

Waarom VCA?

 • Veiligheid gaat boven alles
 • Veiligheidsbewustzijn binnen het bedrijf vergroten
 • Kan een eis zijn van opdrachtgevers/aanbestedingen
 • Risico vermindering: minder ongevallen
 • Aantoonbaar maken dat er een veiligheidssysteem is ingevoerd

Nieuwe versie van de norm

In januari 2018 is de nieuwe versie (2017/6.0) definitief gemaakt. Bedrijven die nog gecertificeerd zijn volgens de 2008/5.1 versie, moeten overstappen tijdens het volgende (her)certificeringsonderzoek.

Voor wie

VCA certificering is bedoeld voor bedrijven die werkzaamheden met een verhoogd risico uitvoeren op risicovolle omgevingen. Bijvoorbeeld bedrijven in de bouw, grond-, weg en waterbedrijven, schoonmaakbedrijven, schilders etc.

Wat is

De ISO 27001 is de internationale norm voor informatiebeveiliging. Deze norm richt zich op het veilig omgaan met interne en externe informatie, bijvoorbeeld klantgegevens. ISO staat voor International Standardization Organization. Bedrijven die voldoen aan deze norm tonen aan dat zij maatregelen hebben genomen om informatie te beschermen. Deze norm gaat niet alleen over online informatie maar ook informatie die offline is opgeslagen, zoals documenten in archiefkasten.

HLS

De ISO 27001 norm heeft dezelfde structuur als andere ISO normen, namelijk de HLS (High Level Structure). De HLS bestaat uit een hoofdstukindeling die geldt voor alle ISO-managementsystemen. Dit betekent dat sommige hoofdstukken in alle ISO normen gelijk zijn. Dit maakt het gemakkelijker om managementsystemen van verschillende gebieden (bijvoorbeeld informatiebeveiliging, kwaliteit en milieu) te integreren.

Waarom ISO 27001?

 • Klanten en opdrachtgevers weten dat er zorgvuldig met hun gegevens wordt omgegaan;
 • Risico vermindering; gegevens zijn veiliger;
 • Bedrijfsprocessen en structuren worden verduidelijkt: meer helderheid;
 • Aantoonbaar maken dat informatiebeveiliging is geregeld binnen het bedrijf

Voor wie

ISO 27001 is bedoeld voor bedrijven die zich willen onderscheiden en aantonen dat zij zorgvuldig omgaan met interne en externe gegevens, zowel online als offline. Elk bedrijf, ongeacht type, formaat kan ISO 27001 gecertificeerd worden, met uitzondering van bedrijven in de zorg. Voor de zorgbranche is de ISO 7510 van toepassing.

Wat is

De CO2 Prestatieladder is een instrument dat bedrijven helpt bij het reduceren van CO2. De CO2 Prestatieladder is uitgegeven door SKAO (Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen). Er zijn vijf treden (op de ladder) waar een bedrijf aan kan voldoen. Alle hogere treden hebben aanvullende eisen ten opzichte van de lagere treden. Dus een bedrijf dat wil voldoen aan trede 3 moet ook voldoen aan de eisen van treden 1 en 2.

Elke trede heeft een eigen doelstelling waaraan het bedrijf moet voldoen. SKAO zegt hier het volgende over: “Het doel van de ladder is (1) bedrijven te stimuleren om de eigen CO2-uitstoot – en die van hun leveranciers – te kennen en (2) permanent te zoeken naar nieuwe mogelijkheden om de uitstoot als gevolg van de eigen bedrijfsvoering en de eigen projecten terug te dringen. De ladder stimuleert bedrijven vervolgens om (3) die maatregelen daadwerkelijk uit te voeren en bovendien (4) de verworven kennis transparant te delen en (5) samen met collega’s, kennisinstellingen, maatschappelijke partijen en overheden actief te zoeken naar mogelijkheden om de uitstoot gezamenlijk verder terug te dringen.”

 De meeste bedrijven die zich laten certificeren volgens de CO2 prestatieladder kiezen voor trede drie of vijf.

Waarom CO2 Prestatieladder?

 • Oog voor duurzaamheid
 • Laten zien dat je duurzaam bezig bent
 • Kan een eis zijn van opdrachtgevers/aanbestedingen
 • Je kunt gunningsvoordeel krijgen bij aanbestedingen

Voor wie

Elk bedrijf, ongeacht type, formaat en branche kan voldoen aan een van de treden van de CO2 Prestatieladder.

Wat is

De ISO 14001 is de internationaal erkende norm voor milieumanagement. ISO staat voor International Standardization Organization. De ISO 14001 is gericht op het verantwoordelijk omgaan met het milieu en voldoen aan relevante wet- en regelgeving. Bedrijven die voldoen aan deze norm tonen aan dat zij een milieubeleid hebben en dat zij voldoen aan relevante milieuwetgeving.

HLS

De ISO 14001 norm heeft dezelfde structuur als andere ISO normen, namelijk de HLS (High Level Structure). De HLS bestaat uit een hoofdstukindeling die geldt voor alle ISO-managementsystemen. Dit betekent dat sommige hoofdstukken in alle ISO normen gelijk zijn. Dit maakt het gemakkelijker om managementsystemen van verschillende gebieden (bijvoorbeeld arbo, kwaliteit en milieu) te integreren.

Waarom ISO 14001?

 • Bewust worden van de milieurisico’s en kansen van jouw bedrijf
 • Kan een eis zijn van opdrachtgevers/aanbestedingen
 • Risico vermindering: minder fouten
 • Laten zien dat je duurzaam bezig bent
 • Continue verbetering

Nieuwe versie van de norm

Tot september 2015 was de ISO 14001:2004 de geldende versie. In september 2015 verscheen de ISO 14001:2015 versie.
Deze nieuwe versie is gebaseerd op de HLS (High Level Structure), is bedrijfsspecifiek en kijken naar de kansen, risico’s, stakeholders van het bedrijf.
Voor bedrijven die nu nog een ISO 14001:2004 certificaat hebben, is er een overgangsregeling. Deze regeling is bedoeld om bedrijven die nog een ISO 14001:2004 certificaat hebben, de tijd te geven om over te stappen naar de nieuwe versie van de norm.
De einddatum van deze overgangsregeling is 15 september 2018.
Als een bedrijf ISO 14001 gecertificeerd wil blijven, moet het voor die datum zijn gecertificeerd volgens de nieuwe versie van de norm.

Voor wie

Elk bedrijf, ongeacht type, formaat en branche kan ISO 14001 gecertificeerd worden. ISO 14001 is bedoeld voor bedrijven die willen aantonen dat zij aandacht hebben voor het milieu en onze planeet.

Wat is

ISO 2000 is de internationaal erkende norm voor IT service management. ISO staat voor International Standardization Organization. De ISO 20000 is gericht op continuïteit ten aanzien van het leveren van IT diensten. Uitgangspunt van de ISO 20000 is continue verbetering

Waarom ISO 20000?

 • Onderscheiden van andere IT dienstverleners
 • Gericht op continuïteit
 • Meer inzicht in bedrijfsprocessen en resources
 • Borging van continue dienstverlening

Voor wie

ISO 2000 is bedoeld voor IT bedrijven die service verlenen aan klanten.  ISO 20000 kan goed gecombineerd worden met bijvoorbeeld ISO 9001 en ISO 27001.

Wat is

De ISO 14298 is de internationaal erkende norm voor beveiligd drukwerk. ISO staat voor International Standardization Organization. De ISO 14298 is gericht op het beveiligd drukken van bepaalde documenten zoals bankbiljetten en identiteitsbewijzen. Met andere woorden: documenten die beschermd zijn tegen namaak door er bepaalde kenmerken aan toe te voegen (bijvoorbeeld watermerken)

Waarom

 • Onderscheidend vermogen
 • Andere markten binnentreden
 • Straalt vertrouwen en betrouwbaarheid uit
 • Wetenschap dat je risicoaspecten hebt behandeld

Voor wie

ISO 14298 is bedoeld voor drukkerijen die zich bezighouden met het drukken van documenten zoals bankbiljetten, identiteitsbewijzen en postzegels.

Wat is

De ISO 3834 is de internationaal erkende norm voor smeltlassen van metalen. ISO staat voor International Standardization Organization. De ISO 3834 is gericht op de kwaliteit van lasprocessen, op eigen locaties en op locaties van derden zoals opdrachtgevers. De ISO 3834 bestaat uit drie niveaus:

 • ISO 3834-4: Hiermee laat een bedrijf zien dat het de basisvoorwaarden van de lastechniek beheerst.
 • ISO 3834-3: De standaard kwaliteitseisen van de ISO 3834.
 • ISO 3834-2: Bedrijf voldoet aan alle eisen van de ISO 3834, dit is de meest uitgebreide variant van de norm.

Een bedrijf kan zelf kiezen welk eisenpakket passend en gewenst is.

De ISO 3834 is gekoppeld aan de ISO 9001.

Waarom

 • Bewustwording van de risico’s binnen het lasproces
 • Kan een eis zijn van opdrachtgevers/aanbestedingen
 • Borging kwaliteit van laswerk
 • Onderscheidend vermogen

Voor wie

ISO 3834 is bedoeld voor bedrijven die zich bezighouden met laswerkzaamheden.

Wat is

De NEN-EN 1090 is de internationale norm voor staal- en aluminiumbedrijven.

Er zijn verschillende niveaus binnen de NEN-EN 1090:

 • EN 1090-1:2009: Eisen voor het vaststellen van de conformiteit van constructieve onderdelen van aluminium of staal. Deze versie draait om de eisen van CE-markering.
 • EN 1090-2:2008: bevat technische eisen voor het vervaardigen van staalconstructies
 • EN 1090-3:2008: bevat technische eisen voor het vervaardigen van aluminiumconstructies
 • EN 1090-4:2015: Deze is nog in ontwikkeling. De 1090-4 gaat zich richten op technische eisen voor dunwandige, koud vervormde stalen elementen en constructies voor dak-, plafond, – vloer- en muurtoepassingen.
 • EN 1090-5:2017: bevat technische eisen voor dragende, dunwandige, koudgevormde bouwelementen en bouwdelen voor dak-, plafond-, vloer- en muurtoepassingen uit aluminium.

In de praktijk wordt de NEN 1090 vaak samen of aanvullend geïmplementeerd met de ISO 9001.

Waarom

Sinds juli 2014 is het wettelijk verplicht dat constructiebedrijven werken volgens de EN1090-1.
De overige niveaus zijn niet wettelijk verplicht, maar kunnen geëist worden door opdrachtgevers.

Nieuwe versie van de norm

Er komen nieuwe versies van de 1090-4, 1090-3 en 1090-4 versies uit. Momenteel zijn deze nog in de ontwerpfase. De 1090-5 is inmiddels al vervangen: op 1 maart 2017 verscheen de 1090-5:2017 versie.

Voor wie

1090-1 is dus wettelijk verplicht voor bedrijven die werkzaam zijn in de staal- of aluminiumbranche. 1090-2 tot en met 1090-5 is bedoeld voor bedrijven die werkzaam zijn in de staal- of aluminiumbranche.

Wat is

De ISO 45001 is de internationale (concept) norm voor arbo omstandigheden. ISO staat voor International Standardization Organization. De ISO 45001 richt zich op het beheersen van risico’s op het gebied van welzijn op het werk. Bedrijven die voldoen aan deze norm tonen aan dat zij een arbomanagementsysteem hebben en dat ze voldoen aan relevante wetgeving.

De definitieve versie van deze norm is nog niet uitgegeven. Deze verschijnt waarschijnlijk in de eerste helft van 2018. De ISO 45001 is de vervanger van de OHSAS 18001. OHSAS staat voor Occupational Health and Safety Assessment Series.

Voor bedrijven die gecertificeerd zijn volgens de OHSAS 180001 zal een overgangsregeling komen. Bedrijven hebben dan de tijd om over te stappen naar de ISO 45001. Waarschijnlijk is deze overgangsregeling drie jaar. Hierover later meer.

HLS

De ISO 45001 norm krijgt dezelfde structuur als andere ISO normen, namelijk de HLS (High Level Structure). De HLS bestaat uit een hoofdstukindeling die geldt voor alle ISO-managementsystemen. Dit betekent dat sommige hoofdstukken in alle ISO normen gelijk zijn. Dit maakt het gemakkelijker om managementsystemen van verschillende gebieden (bijvoorbeeld arbo, kwaliteit en milieu) te integreren.

Waarom

 • Internationaal erkende norm in tegenstelling tot de VCA
 • Vergroot de sociale waarden van het bedrijf
 • Kan een eis zijn van opdrachtgevers/aanbestedingen
 • Onderscheidend vermogen

Voor wie

Elk bedrijf, ongeacht type, formaat en branche kan ISO 45001 gecertificeerd worden. ISO 45001 is bedoeld voor bedrijven die doelgericht aan welzijn en veiligheid (people, planet en profit) willen werken.

Wat is

GMP+ FSA staat voor Good Manufacturing Practice + Feed Safety Assurance. Het is een internationale standaard die kwaliteit borgt in de diervoedersector. Bedrijven die voldoen aan de GMP+FSA laten zien dat de kwaliteit van (ingrediënten van) diervoeders zijn geborgd.

Er zijn verschillende uitvoeringen van de GMP+FSA standaard:

 • GMP+ B1 Productie, handel en diensten
 • GMP+ B2 Productie van diervoederingrediënten
 • GMP+ B3 Handel, collectie en op- & overslag
 • GMP+ B3.2 Handel aan veehouderijbedrijven (tussenhandel)
 • GMP+ B4 Transport

Waarom

 • Is in sommige gevallen verplicht vanuit regelgeving
 • Kan een eis zijn van opdrachtgevers
 • Transparantie in de keten

Voor wie

GMP+ is bedoeld voor alle organisaties die werkzaam zijn binnen de diervoedersector. Vervolgens wordt gekeken naar de werkzaamheden van het bedrijf. B1 is bijvoorbeeld van toepassing voor producenten. Gaat het om een transportbedrijf, dan is B4 van toepassing.

 

Wat is

PED (Pressure Equipment Directive) is de Europese richtlijn voor het vervaardigen van drukaparatuur.
PED richt zich op werken met veilig drukapparatuur. Apparatuur met een procesdruk of ontwerpdruk hoger dan 0,5 bar valt onder deze richtlijn. De fabrikant is dan verantwoordelijk dat het product voldoet aan de eisen van PED.

Er zijn uitzonderingen. Zo vallen onder andere vaten voor dranken, transportleidingen en transportabele drukapparatuur niet onder deze richtlijn.
Drukapparatuur is een breed begrip. Zo komen er bij drukvaten andere risico’s kijken dan bij een snelkookpan. Hierom zijn er binnen PED verschillende risicocategorieën van toepassing.

Waarom

 • Als drukapparatuur voldoet aan PED, mag het vrij verhandeld worden op de Europese markt
 • Aantoonbaar kwaliteitssysteem dat voldoet aan de eisen van PED
 • Eis vanuit wet- en regelgeving

Voor wie

PED is bedoeld voor bedrijven die werken met drukhoudende apparatuur zoals drukvaten voor gassen, vloeistoffen en installatieleidingen. PED is ook bedoeld voor bedrijven die drukhoudende apparatuur fabriceren en ontwerpen.

Wat is

SIKB staat voor Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer. Deze stichting heeft verschillende BRL-en (beoordelingsrichtlijnen) uitgegeven.
SIKB geeft richtlijnen uit die betrekking hebben op bodem, water, archeologie en datastandaarden. SIKB is een samenwerkingsverband tussen bedrijven en overheden.

Deze richtlijnen zijn uitgegeven om de kwaliteit van werkzaamheden binnen deze gebieden te borgen en te verbeteren.

Waarom

 • Voldoen aan wet- en regelgeving
 • Aantoonbare kennis van zaken
 • Eis van opdrachtgevers/aanbestedingen

Voor wie

Bedrijven die werkzaamheden uitvoeren op deze gebieden zoals bodemsaneerders, bodemonderzoekers, archeologen en grondbanken zijn wettelijk verplicht om gecertificeerd te zijn.

Wil je meer informatie over een norm, richtlijn of over onze werkwijze? Neem gerust contact met ons op.

DutchEnglishRussian