We kunnen je adviseren over verschillende normen en richtlijnen. In onderstaand overzicht zie je om welke normen het gaat.

Wat is ISO 9001?

De ISO 9001 is de internationaal erkende norm voor kwaliteitsmanagement. Deze norm beperkt zich niet tot kwaliteitseisen van producten/diensten van een bedrijf maar kijkt een niveau hoger: het kwaliteitsmanagementsysteem. ISO staat voor International Standardization Organization. De ISO 9001 richt zich op het voldoen aan wensen en eisen van stakeholders (belanghebbenden), risicobeheersing en structureel verbeteren. ISO 9001 gecertificeerde bedrijven tonen aan dat zij een kwaliteitssysteem hebben, gebaseerd op de PDCA cirkel, gericht op continue verbetering.

HLS

De ISO 9001 norm heeft dezelfde structuur als andere ISO normen, namelijk de HLS (High Level Structure). De HLS bestaat uit een hoofdstukindeling die geldt voor alle ISO-managementsystemen. Dit betekent dat sommige hoofdstukken in alle ISO normen gelijk zijn. Dit maakt het gemakkelijker om managementsystemen van verschillende gebieden (bijvoorbeeld arbo, kwaliteit en milieu) te integreren.

Waarom ISO 9001?

 • Bewust worden van de risico’s en kansen van jouw bedrijf
 • Meer inzicht in bedrijfsprocessen en hoe deze beheerst kunnen worden
 • Kan een eis zijn van opdrachtgevers/aanbestedingen
 • Risico vermindering: minder fouten
 • Meer focus: doelgericht aan de slag
 • Continue verbetering

Voor wie

Elk bedrijf, ongeacht type, formaat en branche kan ISO 9001 gecertificeerd worden. ISO 9001 is bedoeld voor bedrijven die doelgericht aan kwaliteit willen werken.

VCA staat voor VGM (Veiligheid, Gezondheid en Milieu) Checklist Aannemers en heeft betrekking op veilig uitvoeren van werkzaamheden.

Er zijn drie soorten VCA certificeringen:

 • VCA*: (1 ster) is gericht op de directe beheersing van VGM tijdens het uitvoeren van werkzaamheden op de werkvloer.
 • VCA** (2 sterren) is breder. Net als de VCA* richt het zich op de directe beheersing van VGM, én op de VGM structuur zoals beleid en management.
 • VCA Petrochemie (VCA P) een combinatie van de VCA** eisen + aanvullende eisen voor de petrochemie.

In de praktijk is het vaak dat hoofdaannemers een VCA** (of VCA P) certificering hebben en onderaannemers een VCA*.

Waarom VCA?

 • Veiligheid gaat boven alles
 • Veiligheidsbewustzijn binnen het bedrijf vergroten
 • Kan een eis zijn van opdrachtgevers/aanbestedingen
 • Risico vermindering: minder ongevallen
 • Aantoonbaar maken dat er een veiligheidssysteem is ingevoerd

Nieuwe versie van de norm

Op 2 april 2018 is de nieuwe versie van de norm (2017/6.0) verschenen. Om bedrijven voldoende tijd te geven om over te stappen, is er een overgangsregeling van kracht.

Overgangsregeling

Na 2 oktober 2021 zijn certificaten volgens de 2008/5.1 versie niet meer geldig. Tot die tijd geldt een overgangsregeling om bedrijven voldoende tijd te geven om over te stappen naar de nieuwe versie.

Certificerende Instellingen (CI’s)
– Contracten met een CI die worden afgesloten voor 2 juli 2018
Tot 2 juli 2018 mogen contracten volgens beide VCA versies worden afgesloten. Een (her)certificeringonderzoek volgens de VCA 2008/5.1 moet dan wel voor 2 oktober 2018 zijn uitgevoerd. Na 2 oktober zijn alle (her)certificeringonderzoeken volgens de 2017/6.0 versie.

– Contracten met een CI die worden afgesloten na 2 juli 2018
Deze contracten worden volgens de VCA 2017/6.0 afgesloten.

Buitenlands VCA certificaat
Heeft jouw bedrijf een VCA certificaat op naam van een bedrijf en/of vestiging buiten België of Nederland? Dan geldt een verkorte overgangsregeling.
Deze bedrijven/vestigingen moeten voor 2 oktober 2019 overstappen naar de nieuwe versie.

Wat is een handig moment om over te stappen naar de nieuwe versie?
Dit moment verschilt per bedrijf. Het kiezen van een moment / audit om over te stappen naar de 2017/6.0 versie hangt onder andere af van de einddatum van het VCA certificaat. Neem gerust contact met ons op, dan bespreken we wat voor jullie het meest praktisch is.

Voor wie

VCA certificering is bedoeld voor bedrijven die werkzaamheden met een verhoogd risico uitvoeren op risicovolle omgevingen. Bijvoorbeeld bedrijven in de bouw, grond-, weg en waterbedrijven, installatiebedrijven, schoonmaakbedrijven, schilders etc.

Meer weten? Neem gerust contact met ons op.

Wat is ISO 27001?

De ISO 27001 is de internationale norm voor informatiebeveiliging. Deze norm richt zich op het veilig omgaan met interne en externe informatie, bijvoorbeeld klantgegevens. ISO staat voor International Standardization Organization. Bedrijven die voldoen aan deze norm tonen aan dat zij maatregelen hebben genomen om informatie te beschermen. Deze norm gaat niet alleen over online informatie maar ook informatie die offline is opgeslagen, zoals documenten in archiefkasten.

HLS

De ISO 27001 norm heeft dezelfde structuur als andere ISO normen, namelijk de HLS (High Level Structure). De HLS bestaat uit een hoofdstukindeling die geldt voor alle ISO-managementsystemen. Dit betekent dat sommige hoofdstukken in alle ISO normen gelijk zijn. Dit maakt het gemakkelijker om managementsystemen van verschillende gebieden (bijvoorbeeld informatiebeveiliging, kwaliteit en milieu) te integreren.

Waarom ISO 27001?

 • Klanten en opdrachtgevers weten dat er zorgvuldig met hun gegevens wordt omgegaan
 • Risico vermindering; gegevens zijn veiliger;
 • Bedrijfsprocessen en structuren worden verduidelijkt: meer helderheid
 • Aantoonbaar maken dat informatiebeveiliging is geregeld binnen het bedrijf

Voor wie

ISO 27001 is bedoeld voor bedrijven die zich willen onderscheiden en aantonen dat zij zorgvuldig omgaan met interne en externe gegevens, zowel online als offline. Elk bedrijf, ongeacht type, formaat kan ISO 27001 gecertificeerd worden, met uitzondering van bedrijven in de zorg. Voor de zorgbranche is de NEN 7510 van toepassing.

Wat is de CO2 Prestatieladder?

De CO2 Prestatieladder is een instrument dat bedrijven helpt bij het reduceren van CO2. De CO2 Prestatieladder is uitgegeven door SKAO (Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen). Er zijn vijf treden (op de ladder) waar een bedrijf aan kan voldoen. Alle hogere treden hebben aanvullende eisen ten opzichte van de lagere treden. Dus een bedrijf dat wil voldoen aan trede 3 moet ook voldoen aan de eisen van treden 1 en 2.

Elke trede heeft een eigen doelstelling waaraan het bedrijf moet voldoen. SKAO zegt hier het volgende over: “Het doel van de ladder is (1) bedrijven te stimuleren om de eigen CO2-uitstoot – en die van hun leveranciers – te kennen en (2) permanent te zoeken naar nieuwe mogelijkheden om de uitstoot als gevolg van de eigen bedrijfsvoering en de eigen projecten terug te dringen. De ladder stimuleert bedrijven vervolgens om (3) die maatregelen daadwerkelijk uit te voeren en bovendien (4) de verworven kennis transparant te delen en (5) samen met collega’s, kennisinstellingen, maatschappelijke partijen en overheden actief te zoeken naar mogelijkheden om de uitstoot gezamenlijk verder terug te dringen.”

 De meeste bedrijven die zich laten certificeren volgens de CO2 prestatieladder kiezen voor trede drie of vijf.

Waarom CO2 Prestatieladder?

 • Oog voor duurzaamheid
 • Laten zien dat je duurzaam bezig bent
 • Kan een eis zijn van opdrachtgevers/aanbestedingen
 • Je kunt gunningsvoordeel krijgen bij aanbestedingen

Voor wie

Elk bedrijf, ongeacht type, formaat en branche kan voldoen aan een van de treden van de CO2 Prestatieladder.

Wat is ISO 14001

De ISO 14001 is de internationaal erkende norm voor milieumanagement. ISO staat voor International Standardization Organization. De ISO 14001 is gericht op het verantwoordelijk omgaan met het milieu en voldoen aan relevante wet- en regelgeving. Bedrijven die voldoen aan deze norm tonen aan dat zij een milieubeleid hebben en dat zij voldoen aan relevante milieuwetgeving.

HLS

De ISO 14001 norm heeft dezelfde structuur als andere ISO normen, namelijk de HLS (High Level Structure). De HLS bestaat uit een hoofdstukindeling die geldt voor alle ISO-managementsystemen. Dit betekent dat sommige hoofdstukken in alle ISO normen gelijk zijn. Dit maakt het gemakkelijker om managementsystemen van verschillende gebieden (bijvoorbeeld arbo, kwaliteit en milieu) te integreren.

Waarom ISO 14001?

 • Bewust worden van de milieurisico’s en kansen van jouw bedrijf
 • Kan een eis zijn van opdrachtgevers/aanbestedingen
 • Risico vermindering: minder fouten
 • Laten zien dat je duurzaam bezig bent
 • Continue verbetering

Nieuwe versie van de norm

Tot september 2015 was de ISO 14001:2004 de geldende versie. In september 2015 verscheen de ISO 14001:2015 versie.
Deze nieuwe versie is gebaseerd op de HLS (High Level Structure), is bedrijfsspecifiek en kijken naar de kansen, risico’s, stakeholders van het bedrijf.
Voor bedrijven die nu nog een ISO 14001:2004 certificaat hebben, is er een overgangsregeling. Deze regeling is bedoeld om bedrijven die nog een ISO 14001:2004 certificaat hebben, de tijd te geven om over te stappen naar de nieuwe versie van de norm.
De einddatum van deze overgangsregeling is 15 september 2018.
Als een bedrijf ISO 14001 gecertificeerd wil blijven, moet het voor die datum zijn gecertificeerd volgens de nieuwe versie van de norm.

Voor wie

Elk bedrijf, ongeacht type, formaat en branche kan ISO 14001 gecertificeerd worden. ISO 14001 is bedoeld voor bedrijven die willen aantonen dat zij aandacht hebben voor het milieu en onze planeet.

Wat is ISO 20000

ISO 2000 is de internationaal erkende norm voor IT service management. ISO staat voor International Standardization Organization. De ISO 20000 is gericht op continuïteit ten aanzien van het leveren van IT diensten. Uitgangspunt van de ISO 20000 is continue verbetering

Waarom ISO 20000?

 • Onderscheiden van andere IT dienstverleners
 • Gericht op continuïteit
 • Meer inzicht in bedrijfsprocessen en resources
 • Borging van continue dienstverlening

Voor wie

ISO 2000 is bedoeld voor IT bedrijven die service verlenen aan klanten.  ISO 20000 kan goed gecombineerd worden met bijvoorbeeld ISO 9001 en ISO 27001.

Wat is ISO 14298

De ISO 14298 is de internationaal erkende norm voor beveiligd drukwerk. ISO staat voor International Standardization Organization. De ISO 14298 is gericht op het beveiligd drukken van bepaalde documenten zoals bankbiljetten en identiteitsbewijzen. Met andere woorden: documenten die beschermd zijn tegen namaak door er bepaalde kenmerken aan toe te voegen (bijvoorbeeld watermerken)

Waarom

 • Onderscheidend vermogen
 • Andere markten binnentreden
 • Straalt vertrouwen en betrouwbaarheid uit
 • Wetenschap dat je risicoaspecten hebt behandeld

Voor wie

ISO 14298 is bedoeld voor drukkerijen die zich bezighouden met het drukken van documenten zoals bankbiljetten, identiteitsbewijzen en postzegels.

Wil je meer informatie over een norm, richtlijn of over onze werkwijze? Neem gerust contact met ons op.

DutchEnglishGerman